Bears

Visitors 7
Bears

Big Cats

Visitors 247
Big Cats

Bovine

Visitors 7
Bovine

Dogs

Visitors 69
Dogs

Emu

Visitors 0
Emu

Frogs

Visitors 3
Frogs

Gators

Visitors 39
Gators

Giraffes

Visitors 5
Giraffes

Goats

Visitors 1
Goats

Ground Hog

Visitors 0
Ground Hog

Hipo

Visitors 6
Hipo

Horses, Poneys, Zebras and Donkeys

Visitors 14
Horses, Poneys, Zebras and Donkeys

Lazy 5 Ranch

Visitors 7
Lazy 5 Ranch

Little Cats

Visitors 14
Little Cats

Llama

Visitors 0
Llama

Pigs

Visitors 1
Pigs

Primates

Visitors 24
Primates

Rabbits

Visitors 7
Rabbits

Sheep

Visitors 2
Sheep

Squirrels

Visitors 4
Squirrels

The rest

Visitors 46
The rest

Two By Two Petting Zoo

Visitors 11
Two By Two Petting Zoo

Zebra

Visitors 0
Zebra